หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กาม
อักษรล้านนา
คาฯมฯ
เทียบอักษรไทย
[คาม]
ความหมาย

ก.สุรุ่ยสุร่าย อย่างอวดมั่งอวดมี,เหมาะสม,แนบเนียน เช่น บ่กาม - ไม่แนบเนียน ว.มากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาม (คาฯมฯ)