หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาพย์เก๊า
อักษรล้านนา
กาพ์ยฯเฯคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[กาพย์เค้า]
ความหมาย

น.คำร้อยกรอง เป็นทำนอง ก่อนเข้าถึงเนื้อเรื่องที่จะแสดงพระธรรมเทศนา โดยปกติจะเป็นมหาเวสสันดรชาดก อาจจะเป็นเรื่องย่อ ของกัณฑ์ที่จะเทศน์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาพย์เก๊า (กาพ์ยฯเฯคั้าฯ)