หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กาบโปกหมาก
อักษรล้านนา
กาปฯโป฿กฯหมฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[กาบโปกหมาก]
ความหมาย

น.กาบหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาบโปกหมาก (กาปฯโป฿กฯหมฯากฯ)