หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาบออก
อักษรล้านนา
กาปฯออฯก
เทียบอักษรไทย
[กาบออก]
ความหมาย

น.กาบที่หุ้มจั่นมะพร้าวหรือตาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาบออก (กาปฯออฯก)