หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาบป๋าย
อักษรล้านนา
กาพ์ยฯปลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[กาพย์ปลาย]
ความหมาย

น.คำร้อยกรอง เป็นทำนอง หลังจบเนื้อเรื่องที่แสดงพระธรรมเทศนา โดยปกติจะเป็นมหาเวสสันดรชาดก อาจจะเป็นการสรุปเนื้อหา หรืออานิสงส์ของการฟังธรรม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาบป๋าย (กาพ์ยฯปลฯายฯ)