หน้าหลัก
กาบ
ระฯกาปฯ
[กราบ]

ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น

กาบ
กาปฯ
[กาบ]

น๑. เปลือกหุ้มชั้นนอกของ ต้น ผล ใบ ดอก ของต้นไม้บางชนิด น๒.ชื่อของแม่วัน ที่เรียกว่า"แม่มื้อ" อันดับ ๑ ในจำนวน ๑๐ ได้แก่กาบ ดั๋บ รวาย เมือง เปิก กั๋ด ก๋ด ร้วง เต่า ก่า และมีชื่อของ "ลูกวัน" เรียกว่า "ลูกมื้อ" ตามหลังควบคู่กันไป ในการนับวันแบบ "หนไท" จำนวน ๖๐ วัน ไม่ซ้ำกัน ดู...วันไท และคำทำนายวันไท ในภาคผนวกท้ายเล่ม

กาบ
กาปฯ
[กาบ]

น. เปลือกหุ้มชั้นนอกของลำต้น ผล หรือช่อดอก ของพืชบางชนิด เช่นกาบกล้วย กาบข้าวโพด,เปลือกแข็งที่หุ้มหอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาบ (กาปฯ)