หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาดแสง
อักษรล้านนา
กาดฯแสงฯ
เทียบอักษรไทย
[กาดแสง]
ความหมาย

น.ตลาดซื้อขายอัญมณี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดแสง (กาดฯแสงฯ)