หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาดแลง
อักษรล้านนา
กาดฯแลงฯ
เทียบอักษรไทย
[กาดแลง]
ความหมาย

น.ตลาดที่มีการซื้อขายเฉพาะตอนเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดแลง (กาดฯแลงฯ)