หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาดแบปื๊น
อักษรล้านนา
กาดฯแบพื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[กาดแบพื้น]
ความหมาย

น.ตลาดที่วางของขายแบกับดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดแบปื๊น (กาดฯแบพื้นฯ)