หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กาดหลวง
อักษรล้านนา
กาดฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[กาดหลวง]
ความหมาย

น.ตลาดขนาดใหญ่ที่มีการซื้อขายตลอดทั้งวัน มีสินค้าทุกชนิด โดยมากมักเรียกตลาดขนาดใหญ่ที่อยู่กลางเมือง เช่น กาดหลวงที่เชียงใหม่ กาดหลวงที่เชียงตุง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดหลวง (กาดฯหลฯวฯง)