หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาดหมั้ว
อักษรล้านนา
กาดฯหั้฿มฯวฯฯ
เทียบอักษรไทย
[กาดหมั้ว]
ความหมาย

น.ตลาดสดที่มีการซื้อขายตลอดทั้งวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดหมั้ว (กาดฯหั้฿มฯวฯฯ)