หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กาดวาย
อักษรล้านนา
กาดฯวาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กาดวาย]
ความหมาย

น.ตลาดที่มีการจับจ่ายซื้อขายน้อยลง คนซื้อ คนขาย กลับบ้านจวนจะหมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดวาย (กาดฯวาฯยฯ)