หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาดผี
อักษรล้านนา
กาดฯผี
เทียบอักษรไทย
[กาดผี]
ความหมาย

น.บริเวณที่โล่งเรียบในป่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดผี (กาดฯผี)