หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาดนัด
อักษรล้านนา
กาดฯนัดฯ
เทียบอักษรไทย
[กาดนัด]
ความหมาย

น.ตลาดที่มีการนัดกันซื้อขายเป็นบางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดนัด (กาดฯนัดฯ)