หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาดงัวกาดควาย
อักษรล้านนา
กาดฯง฿วฯกาดฯฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[กาดงัวกาดฅวาย]
ความหมาย

น.ตลาดที่มีการซื้อขายวัวควายเป็นหลัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดงัวกาดควาย (กาดฯง฿วฯกาดฯฅวฯายฯ)