หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาดก้อม
อักษรล้านนา
กาดฯก้อฯม
เทียบอักษรไทย
[กาดก้อม]
ความหมาย

น.ตลาดขนาดเล็กที่มีคนมาซื้อขายกันไม่มาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดก้อม (กาดฯก้อฯม)