หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กางเหลี้ยม
อักษรล้านนา
คาฯงฯห้ลฯยฯม
เทียบอักษรไทย
[คางเหลี้ยม]
ความหมาย

ก.คางแหลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กางเหลี้ยม (คาฯงฯห้ลฯยฯม)