หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กางยาน
อักษรล้านนา
คาฯงฯยานฯ
เทียบอักษรไทย
[คางยาน]
ความหมาย

ก.เคี้ยวอาหารหรือพูดด้วยอาการที่เชื่องช้ายืดยาดหรือที่ไม่เต็มใจ; ยานกาง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กางยาน (คาฯงฯยานฯ)