หน้าหลัก
กาง
คาฯงฯ
[คาง]

น.คาง - ส่วนของใบหน้าที่สุดขากรรไก อยู่ใต้ปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาง (คาฯงฯ)