หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กาง
อักษรล้านนา
คาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[คาง]
ความหมาย

น.คาง - ส่วนของใบหน้าที่สุดขากรรไก อยู่ใต้ปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาง (คาฯงฯ)