หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กา
อักษรล้านนา
คาฯ
เทียบอักษรไทย
[คา]
ความหมาย

ก.ค้างอยู่,ไม่เข้าไม่ออก ว.หรือ,หรือยัง,ใช่ไหม; ใช้ต่อท้าย คำ วลี หรือประโยคเพื่อให้เป็นคำถาม เช่น อาบน้ำแล้วกา - อาบน้ำแล้วหรือยัง, บ่ม่วนกา - ไม่สนุกหรือ,แม่นกา - ใช่ไหม,ลืมอ้ายแล้วกา - ลืมพี่แล้วหรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กา (คาฯ)