หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๋ว
อักษรล้านนา
ก฿ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[กลัว]
ความหมาย

ก.คร้าม,พรั่นพรึง,หวั่น,หวาด,รู้สึกไม่อยากพบกับสิ่งไม่ดี เช่น กั๋วตุ๊ก - กลัวความทุกข์, กั๋วผี - กลัวผี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋ว (ก฿ลฯวฯ)