หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๋บไฟก๋าป๋า
อักษรล้านนา
กัปฯไฟกาปลฯา
เทียบอักษรไทย
[กับไฟกาปลา]
ความหมาย

น.ไม้ขีดไฟตราปลา, กล่องไม้ขีดไฟตราปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋บไฟก๋าป๋า (กัปฯไฟกาปลฯา)