หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๋บ
อักษรล้านนา
กัปฯ
เทียบอักษรไทย
[กับ]
ความหมาย

น.ตลับ,กลัก,กล่อง,กระป๋อง เช่นกั๋บมูลี - กล่องบุหรี่,ป๋ากั๋บ - ปลากระป๋อง ว.ด้วย,และ,พร้อมทั้ง,พร้อมด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋บ (กัปฯ)