หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๋นท่า
อักษรล้านนา
กันฯท่าฯ
เทียบอักษรไทย
[กันท่า]
ความหมาย

ก.ขัดขวางไม่ให้ทำบางอย่างโดยสะดวก เช่น พ่อกันท่าผู้ชายที่มาจีบลูกสาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋นท่า (กันฯท่าฯ)