หน้าหลัก
กั๋ก
กักฯ
[กัก]

ก.กักกัน - กำหนดเขตให้อยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋ก (กักฯ)