หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๊น
อักษรล้านนา
คั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[คั้น]
ความหมาย

ก๑.ขยำ,คลุกเคล้าให้เข้ากันเช่น กั๊นกะทิ - คั้นกะทิ,กั๊นเข้าหนม - คลุกส่วนผสมของขนมให้เข้ากัน ก๒.หยอกเย้าเล่น เช่น กั๊นละอ่อน- - หยอกเย้าเล่นเด็ก,เข้าคลุกแล้วกัด เช่น หมากั๊นกั๋น - สุนัขรุมกัดกัน ก๓.พยายาม เช่นกั๊นเยียะ-- พยายามทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๊น (คั้นฯ)