หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๊ดใจ๋
อักษรล้านนา
คัดฯฯไจ
เทียบอักษรไทย
[คัดใจ]
ความหมาย

ก.อึดอัดใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๊ดใจ๋ (คัดฯฯไจ)