หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๊ดอ๋กกั๊ดใจ๋
อักษรล้านนา
คัดฯฯอ฿กฯคัดฯไจ
เทียบอักษรไทย
[คัดอกคัดใจ]
ความหมาย

ก.อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๊ดอ๋กกั๊ดใจ๋ (คัดฯฯอ฿กฯคัดฯไจ)