หน้าหลัก
กั๊ดอ๋กกั๊ดใจ๋
คัดฯฯอ฿กฯคัดฯไจ
[คัดอกคัดใจ]

ก.อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๊ดอ๋กกั๊ดใจ๋ (คัดฯฯอ฿กฯคัดฯไจ)