หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๊ดต๊อง
อักษรล้านนา
คัดฯฯท้อฯง
เทียบอักษรไทย
[คัดท้อง]
ความหมาย

ก.แน่นท้อง,อึดอัดท้อง,ท้องตึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๊ดต๊อง (คัดฯฯท้อฯง)