หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๊ดดัง
อักษรล้านนา
คัดฯฯดังฯ
เทียบอักษรไทย
[คัดดัง]
ความหมาย

ก.คัดจมูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๊ดดัง (คัดฯฯดังฯ)