หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๊ก
อักษรล้านนา
คักฯ
เทียบอักษรไทย
[คัก]
ความหมาย

น.พูดติดอ่าง - เรียกผู้ที่พูดติดอ่างว่า คนปากกั๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๊ก (คักฯ)