หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั้นเข้ากั้นน้ำ
อักษรล้านนา
กั้ลฯรเขั้ากั้ลฯรนาฯํ้
เทียบอักษรไทย
[กลั้นเข้ากลั้นน้ำ]
ความหมาย

ก.อดหิวโหยไม่มีข้าวน้ำจะกิน,อดอยาก; อยากกั้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้นเข้ากั้นน้ำ (กั้ลฯรเขั้ากั้ลฯรนาฯํ้)