หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั้นอยาก
อักษรล้านนา
กั้ลฯรอยฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[กลั้นอฺยฺาก]
ความหมาย

ก.อดอยาก,หิวโหย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้นอยาก (กั้ลฯรอยฯากฯ)