หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั้นหายใจ๋
อักษรล้านนา
กั้ลฯรหายฯไจ
เทียบอักษรไทย
[กลั้นหายใจ]
ความหมาย

ว.กลั้นหายใจ,หยุดหายใจชั่วขณะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้นหายใจ๋ (กั้ลฯรหายฯไจ)