หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั้นฝ้า
อักษรล้านนา
กั้นฯฝ้า
เทียบอักษรไทย
[กั้นฝ้า]
ความหมาย

น.เรียกไม้ระแนงว่าไม้กั้นฝ้า,ไม้ก้านฝ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้นฝ้า (กั้นฯฝ้า)