หน้าหลัก
กั้นน้ำ
กั้นน้ำ
กั้นฯนาฯ
[กั้นน้ำ]

ก.กั้นไม่ให้น้ำไหล

กั้นน้ำ
กั้นน้ำ
กั้ลฯรนฯนาฯ
[กลั้นน้ำ]

ก.อดน้ำ,ไม่มีน้ำกินน้ำใช้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้นน้ำ (กั้ลฯรนฯนาฯ)