หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั้นต๋าย
อักษรล้านนา
กั้ลฯรตายฯ
เทียบอักษรไทย
[กลั้นตาย]
ความหมาย

ก.อดข้าวตาย,ตายเพราะไม่มีข้าวกิน,ตายเพราะความอดอยาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้นต๋าย (กั้ลฯรตายฯ)