หน้าหลัก
กั้นต๋าย
กั้นต๋าย
กั้ลฯรตายฯ
[กลั้นตาย]

ก.อดข้าวตาย,ตายเพราะไม่มีข้าวกิน,ตายเพราะความอดอยาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้นต๋าย (กั้ลฯรตายฯ)