หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั้น
อักษรล้านนา
กั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[กั้น]
ความหมาย

ก.กีดขวาง หรือ กำบังไว้

ออกเสียงล้านนา
กั้น
อักษรล้านนา
กั้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[กลั้น]
ความหมาย

ว.กลั้น,อด,อดอยาก,ไม่มีกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้น (กั้ลฯร)