หน้าหลัก
กั้น
กั้น
กั้นฯ
[กั้น]

ก.กีดขวาง หรือ กำบังไว้

กั้น
กั้น
กั้ลฯร
[กลั้น]

ว.กลั้น,อด,อดอยาก,ไม่มีกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้น (กั้ลฯร)