หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั้งก่า
อักษรล้านนา
กั้งฯก่า
เทียบอักษรไทย
[กั้งก่า]
ความหมาย

ก.ระมัดระวัง,คอยป้อง กัน,ยืนถ่างขาเท้าสะเอว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้งก่า (กั้งฯก่า)