หน้าหลัก
กั้ง
คั่งฯ
[คั่ง]

ก.ละเมอ,เผลอไผล,บ้าจี้

กั้ง
กั้ง
กั้งฯ
[กั้ง]

น.ชื่อปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามลำห้วยคล้ายปลาช่อน เรียก ป๋ากั้ง ก.บัง,ปิด,กั้น เช่น ผ้ากั้ง- ผ้าม่าน,ยืนกั้งหน้า - ยืนบังหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั้ง (กั้งฯ)