หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั่นตู่
อักษรล้านนา
กั่นฯมีดฯ
เทียบอักษรไทย
[กั่นมีด]
ความหมาย

น.ส่วนโคนของมีด มักทำเป็นปลายแหลมสำหรับเสียบเข้าไปในรูของด้ามมีด ยึดให้แน่นด้วยขี้ครั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั่นมีด (กั่นฯมีดฯ)