หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั่นก้า
อักษรล้านนา
กั่นฯก้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[กั่นกล้า]
ความหมาย

ก.คึกคะนอง,ดุร้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั่นก้า (กั่นฯก้ลฯา)