หน้าหลัก
กันเสียม
คันฯฯสยฯม
[คันเสียม]

น.คันเสียม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กันเสียม (คันฯฯสยฯม)