หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กันอั้น
อักษรล้านนา
คันฯฯอั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[คันอั้น]
ความหมาย

ว.หากเป็นเช่นนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กันอั้น (คันฯฯอั้นฯ)