หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กันว่า
อักษรล้านนา
คันฯฯว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[คันว่า]
ความหมาย

ว.หากว่า,ถ้าหาก,แม้นว่า; กอนว่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กันว่า (คันฯฯว่าฯ)