หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กันจ๋ำ
อักษรล้านนา
คันฯจำ
เทียบอักษรไทย
[คันจำ]
ความหมาย

น.คันที่ใช้ยกยอจับปลา; ก้านก๊าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กันจ๋ำ (คันฯจำ)