หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กันจ้อง
อักษรล้านนา
คันฯฯจ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[คันจ้อง]
ความหมาย

น.คันร่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กันจ้อง (คันฯฯจ้อฯง)