หน้าหลัก
กันจ้อง
กันจ้อง
คันฯฯจ้อฯง
[คันจ้อง]

น.คันร่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กันจ้อง (คันฯฯจ้อฯง)