หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กังกา
อักษรล้านนา
คังฯคาฯ
เทียบอักษรไทย
[คังคา]
ความหมาย

น.เครื่องจองจำนักโทษทำด้วยไม้มีช่องสำหรับสอดเท้าแล้วมีลิ่มตอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กังกา (คังฯคาฯ)