หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะโหล้งหัว
อักษรล้านนา
กะโห้฿ลฯงห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[กะโหล้งหัว]
ความหมาย

น.กะโหลกศีรษะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะโหล้งหัว (กะโห้฿ลฯงห฿วฯ)