หน้าหลัก
กะโหล้งหัว
กะโหล้งหัว
กโห้฿ลฯงห฿วฯ
[กะโหล้งหัว]

น.กะโหลกศีรษะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะโหล้งหัว (กโห้฿ลฯงห฿วฯ)