หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะโซ้
อักษรล้านนา
กะโซ้
เทียบอักษรไทย
[กะโซ้]
ความหมาย

น.โชงโลง - เครื่องวิดน้ำ รูปคล้ายเรือครึ่งท่อน มีด้ามถือ ผูกเชือกเข้ากับขาหยั่งแล้วจับด้ามโยกให้พุ้ยน้ำตามต้องการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะโซ้ (กะโซ้)